Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Že petnajsti Slomškov simpozij na Ponikvi

V Slomškovi rojstni hiši na Ponikvi je 10. novembra potekal že 15. Slomškov simpozij z naslovom Iz dobre šole prirastejo boljši časi.

Blaženi škof Slomšek se je dobro zavedal, da poučevanje poleg didaktično-metodične komponente vsebuje tudi močno čustveno in socialno komponento, saj njegova antropologija razume človeka, tako učenca kot učitelja/vzgojitelja, kot nedeljivo celoto telesne, duševne, duhovne in socialne razsežnosti.

Program profesionalnega usposabljanja, ki poteka pod okriljem Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in izvajalcem Ljudsko univerzo Šentjur, je naslavljal kompetence za učinkovito poučevanje in vzgajanje, za sodelovanje z družbenim in delovnim okoljem ter za profesionalni razvoj in organizacijo lastnega dela.

Uvod v izobraževanje je popestril tudi simpatičen nastop likov Blažeta in Nežice pod mentorstvom učiteljice Irene Zevnik z bližnje osnovne šole, ki je tako oživila Slomškova lika iz njegovega učbenika za nedeljske šole.

Dr. Iva Nežič Glavica, docentka na Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, je predstavila holistične pristope v poučevanju: kako ustvariti spodbudno učno okolje, da bodo učenci doživljali učno snov kot izziv, na kakšen način lahko učenci doživijo občutek smisla in pripadnosti in kaj lahko učitelj naredi za ovrednotenje svojega lastnega dela in razvoja šole. Svoje trditve je podkrepila s številnimi raziskavami in Slomškovimi pedagoškimi pogledi in citati, ki so danes še vedno zelo aktualni.

Mag. Martin Lisec, logoterapevt, predavatelj, mediator, coach in urednik je predstavil k smislu usmerjene komunikacijske veščine za soočanje z bivanjskimi stiskami otrok in mladostnikov v pedagoškem delu. V ospredje je postavil predvsem vprašanje smisla, ki ga je potrebno nenehno na novo odkrivati. Prav tako je pomembno nenehno iskati pravo ravnovesje med stati in obstati ter biti in postati. Predstavil je tudi 10 tez logopedagogike, Franklovo dojemanje svobode in odgovornosti ter predavanje podkrepil s številnimi lastnimi delovnimi in osebnimi izkušnjami.

Kot tretja predavateljica je nastopila Polona Požgan, radijska moderatorka in televizijska voditeljica, ki se zadnjih 24 let ukvarja z mislimi, z besedami in s stavki. Obrača, prilagaja, izvaja in interpretira jih na radiu, na televiziji, občasno na gledaliških odrih, predvsem pa preko predavanj, tečajev in delavnic. V predavanju Prijazno je biti prijazen je spregovorila o komunikaciji, ki je ključna za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov. Svet, v katerem živimo, namreč ne potrebuje več uspešnih, temveč več prijaznih ljudi, kar je predstavila na zelo energičen in motivacijski način ter predavanje začinila z obilo mero humorja.

Veseli smo, da je Slomškov simpozij vsako leto tako dobro sprejet, tudi zaradi udeležencev z različnih koncev Slovenije.

Skip to content