Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu.

NAROČNIK:
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
TRAJANJE PROJEKTA:
15. 6. 2023 – 30. 4. 2024 , 1. 11. 2021 – 31. 10. 2023
NAMEN

Program je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije in vključuje učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika pa so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

DOKUMENTI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
  • originalno potrdilo za brezplačno udeležbo v programu, ki ga pridobite na upravni enoti kraja bivanja
    na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ
    180 ur
  • veljavni osebni dokument
PRIJAVA

Prijavite se lahko na tukaj.
Prijavnico nam lahko posredujete na info@lusentjur.si, ali pa jo prinesete v prostore Ljudske univerze Šentjur, Mestni trg 5.
Obvestili vam bomo takoj, ko oblikujemo skupino.

POTEK PROGRAMA

Tečaj poteka v skupini do 15 udeležencev. Termin tečaja je prilagojen večini udeležencev in predavateljici.
Tečaj je razdeljen na: 

  • Začetni program ZIP (60 ur), ki je namenjen čistim začetnikom, odraslim priseljencem, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.
  • Nadaljevalni program ZIP (120 ur) namenjen tistim, ki so uspešno zaključili začetni modul ZIP oziroma 60-urni tečaj slovenskega jezika.

ZAKLJUČEK PROGRAMA

Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.

IZPIT
Kdor izpolnjuje pogoj 80% prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo o brezplačnem opravljanju Izpita iz znanja slovenščine na ravni (A2/B1). Izpit lahko opravite na Ljudski univerzi Celje, UPI Ljudski univerzi Žalec ali na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.

Za več informacij smo vam na voljo na (03) 747 16 70 ali po e-pošti info@lusentjur.si

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) – 75% in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov – 25%.

Skip to content