Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Pod okvirom Ljudske univerze Šentjur že od leta 2011 deluje tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je pomembna oblika izobraževanja v našem lokalnem okolju, saj z raznovrstnimi programi skrbimo za izobraževanje starejšega lokalnega prebivalstva na območju občine Šentjur in Dobje in njihovo aktivno starost.

Učenje v tretjem življenjskem obdobju nam omogoča, da se naučimo nekaj novega, kar smo zmeraj želeli in s tem mogoče odkrijemo še neodkrite talente, da živimo kvalitetno in se samoizpopolnjujemo. Zavedamo se, da je znanje pomembna vrednota tudi v tem obdobju življenja,
zato se trudimo naš UTŽO program bogatiti z zanimivimi vsebinami in seveda znanjem. 

V študijskem letu, ki traja od oktobra do sredina junija, se v sklopu UTŽO zvrsti več kot 500 izobraževalnih ur:

30 REDNIH ČETRTKOVIH SREČANJ

20 DRUGIH PRIREDITEV

150 UR IZOBRAŽEVALNIH TEČAJEV

150 UR SKUPINSKIH VADB

150 UR ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

AKTIVNOSTI

Dejavnosti UTŽO zajemajo raznolika predavanja, izobraževanja in delavnice namenjene izobraževanju starejših, preko katerih člani pridobivajo nova znanja
s področja računalništva, jezikov, zdravja, kulture, umetnosti, ustvarjanja in osebnostne rasti.
Naše aktivnosti pa niso samo izobraževalne narave, ampak tudi spodbujajo druženje, medsebojno pomoč in deljenje izkušenj ter znanj.

KDO SE LAHKO PRIDRUŽI?

Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljudske univerze Šentjur se lahko pridružite vsi občani Šentjurja in Dobja, pa ostali v tretjem življenjskem obdobju,
ki se želite izobraževati, izpolnjevati ali naučiti se novih vedenj in znanj, želite biti v koraku s časom ter se družiti.

KAKO SE LAHKO PRIDRUŽIM?

Vpis v tekoče študijsko leto poteka v mesecu septembru, vendar se je mogoče vpisati tudi med letom.
Če želite, boste ob vpisu deležni individualnega usmerjanja in svetovanja.

Vpišete se osebno na sedežu Ljudske univerze Šentjur, vsak dan v času uradnih ur ali izpolnite vpisnico
tukaj in nam jo pošljete po e-pošti.
Letna članarina za študijsko leto znaša 20 EUR in jo poravnate ob vpisu. 

Vse aktivnosti v sklopu UTŽO so članom dostopne po nižji ceni, četrtkova srečanja pa so brezplačna.

CILJ
  • omogočiti lokalnemu prebivalstvu razvijanje novih zanimanj in pridobivanje znanj in spretnosti  
  • nuditi cenovno ugodna in kvalitetna izobraževanja in delavnice ter tako zajeti čim širšo populacijo starejših ljudi
  • prilagoditi vsebino izobraževanj in aktivnosti potrebam in željam članov
  • promovirati pomen vseživljenjskega učenja in izobraževati širšo populacijo
NAMEN
  • spodbujati dejavno staranje in krepiti zavedanje, da je starost lahko ustvarjalna in lepa, življenje v tem obdobju pa bogato
  • vključevati starejše odrasle v družbo in okolje - širjenje socialnega kroga
  • zagotoviti podporo ranljivejši ciljni skupini, ki večinoma izhaja iz podeželskega okolja (invalidi, socialno in ekonomsko šibkejši, starejši)
  • pokazati, da lahko za kakovostno in zdravo življenje poskrbijo sami 
  • negovati medosebne in medgeneracijske odnose

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI ZA ČLANE

Četrtkova srečanja

Najbolj opazna izmed vseh aktivnosti v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje so pestra, brezplačna tedenska četrtkova srečanja v obliki izobraževalnih in informativnih predavanj, delavnic, seminarjev, ogledov in strokovnih ekskurzij z različnih tematskih področij:
zdravje in zdrava prehrana, motivacija, glasba, kultura, solidarnost, medkulturnost, globalno učenje, čustvena inteligenca in komunikacija.

ZLOŽENKA ČETRTKOVIH SREČANJ
V vsakem tromesečju izdamo zloženko, ki jo vsem članom pošljemo po pošti. Aktualen program za obdobje oktober-december 2023, si lahko ogledate spodaj.
Pri pripravi programa se LUŠ’na ekipa trudi upoštevati tudi vaša mnenja in želje, zato smo vedno odprti za predloge in izboljšave.
Skip to content