Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Vseživljenjsko učenje je izrednega pomena, še posebej v današnjih časih, ko se vse tako hitro spreminja, zato z izobraževalnimi programi UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost ne skrbimo le za spodbujanje odraslih k nadaljnjem učenju in vključevanju v izobraževanje, vendar tudi za dvig samostojnosti udeležencev v vsakdanjem življenju.

Programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih (branje, pisanje, računanje) ter pridobivanju socialnih in drugih temeljnih spretnosti, kot so načela vseživljenjskega učenja, računalništva in aktivnega državljanstva. Programi so brezplačni, če jih sofinancirata jih Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropski socialni sklad v sklopu projekta Temeljne in poklicne kompetence.

UŽU IP - Izzivi podeželja

Na Ljudski univerzi Šentjur smo se zaradi specifike okolja odločili za izvedbo programa Izzivi podeželja (UŽU IP), ki je požel tudi največ zanimanja, saj je pridobljeno znanje v tem programu koristno za uspešno obvladovanje sprememb, ki jih pred podeželsko prebivalstvo postavlja hitro spreminjajoča se sodobna družba. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti in usposabljanje za vseživljenjsko učenje ter aktivno državljanstvo.

KAJ SO IZZIVI PODEŽELJA?
Izzivi podeželja so program, kjer se boste naučili prepoznati prednosti življenja na podeželju in načine, kako te prednosti izkoristiti za izboljšanje
svojega socialnega in ekonomskega položaja, hkrati pa boste osvežili znanje, ki vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih problemov.
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Namenjen je odraslim z največ 10 leti šolanja, ki živijo na podeželju in želijo izkoristiti priložnosti,
ki jim jih to okolje ponuja ter so motivirani za pridobitev novih znanj.
KAJ SE BOM NAUČIL?
Program ponuja naslednje uporabne vsebine:
 • podjetništvo na podeželju: prepoznavanje razvojnih in zaposlitvenih priložnosti na podeželju,
  ogled dobrih praks uspešnega podjetništva na podeželju,
  možnosti za samozaposlitev (dopolnilna dejavnost na kmetiji ali osebno dopolnilno delo in postopki registracije dejavnosti),
 • temeljno računalniško opismenjevanje,
 • trženje, pridobitev evropskih sredstev,
 • veščine komuniciranja in medosebni odnosi,
 • vseživljenjsko učenje,
 • skrb za zdravje.
KAKO DOLGO TRAJA PROGRAM?
Program traja 120 ur in ga uspešno zaključite, če ste prisotni najmanj 80%.

Pridružite se nam!

  Skip to content