Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Temeljne kompetence 2023-2029

Ljudska univerza Šentjur kot partner Ljudske univerze Celje sodeluje v projektu Temeljne kompetence 2023-2029. Projekt je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V okviru projekta izvajamo
brezplačna izobraževanja.

VODILNI PARTNER:
Ljudska univerza Celje
VREDNOST PROJEKTA:
1.410.440,00 EUR
KONZORCIJSKI PARTNERJI:
RA Kozjansko OE Ljudska univerza Šentjur
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina
KRAJ IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJ:
Sedež Ljudske univerze Šentjur,
po dogovoru tudi v prostorih organizacije/delodajalca.
TRAJANJE PROGRAMOV:
do 40 do 100 ur
NAMEN PROJEKTA

Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence,
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJNA SKUPINA

Odrasli.
Prednost pri vključevanju imajo
nižje izobraženi
(manj kot štiriletna šola oziroma vključno z ISCED 3 –
nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje),
aktivni državljani stari 55 let in več,
zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora,
tujci.

PROGRAMI, KI JIH BOMO IZVAJALI

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI:
Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
Izzivi podeželja in Beremo in pišemo skupaj (100 ur)
Slovenščina kot drugi in tuji jezik (180 ur)
Digitalna pismenost za odrasle (100 ur)

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
Sporazumevanje v slovenskem jeziku (40 ur)
Sporazumevanje v tujih jezikih (40 ur)
Pridobivanje digitalnih kompetenc (40 ur)
Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti (40 ur)

SVETOVANJE

Vsem udeležencem bo na voljo informiranje in svetovanje ter strokovna pomoč pri načrtovanju in razmišljanju o lastni poklicni in osebni rasti.

FINANCIRANJE

Programi so brezplačni za udeležence, ki izpolnjujejo pogoje,
saj so financirani s strani Evropskega socialnega sklada plus (ESS +) in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI).

Za več informacij smo vam na voljo na (03) 747 16 70 ali po e-pošti info@lusentjur.si

        

Skip to content