Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Središče za samostojno učenje

Središča za samostojno učenje (SSU) delujejo že od leta 1993 in so namenjena vsem odraslim, da samostojno pridobivajo, utrjujejo ter nadgrajujejo svoje znanjem. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. S svetovalno dejavnostjo pri samostojnem učenju odraslim zagotavljamo organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju, ki jo nudi svetovalec SSU.

KOMU JE NAMENJENO?
Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim,
ki vam iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali vam ne ustrezata.
KAKO POTEKA UČENJE?
Učenje poteka samostojno, pri izbiri učnih gradiv in načina učenja vam pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci.
KAJ SE LAHKO UČIM?
V središčih se lahko učite različnih vsebin: računalništvo, tuji jeziki, slovenski jezik, matematika ter mnoge druge zanimive vsebine.
KAJ PA GRADIVA?
V SSU so vam pri učenju na voljo gradiva za samostojno učenje (priročniki, učbeniki, leksikoni, slovarji, spletna gradiva),
sodobna učna tehnologija ter strokovna in svetovalna pomoč osebja v SSU.
ALI MI LAHKO KDO POMAGA?
Pri samostojnem učenju so vam na voljo svetovalci, ki zagotavljamo organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju ter pri: 
 • ugotavljanju interesov, učnih potreb in stopnje predznanja odraslih za določeno vsebino oziroma področje,
 • načrtovanju in spremljanju individualnega učenja odraslih pri samostojnem učenju,
 • motiviranju, spodbujanju in opolnomočenju odraslega za samostojno učenje,
 • uporabi gradiva, učnih virov in tehnologije pri samostojnem učenju,
 • posredovanju znanja o učenju, metodah in tehnikah učenja,
 • usmerjanju učnega procesa,
 • spremljanju napredovanja odraslih pri učenju.
KAJ SO CILJI SSU?
 • zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja na način brezplačnega organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi;
 • širjenje kulture samostojnega učenja in dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
 • spodbujanje in motiviranje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje pomena vseživljenjskega izobraževanja);
 • priprava učnega gradiva in gradiv za samostojno učenje in v stalnem bogatenju izobraževalnih programov.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje od leta 1993 dalje.

Skip to content