Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb

V okviru operacije »Razvoja delovnih kompetenc zaprtih oseb« kot podizvajalec CIK Trebnje že od leta 2016 izvajamo usposabljanje in preverjanje za pridobitev certifikata NPK viličarist za obsojence v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Kot podizvajalec Ljudske univerze Celje pa izvajamo tudi preverjanje in potrjevanje NPK viličarist v Zavodu za prestajanje kazni zapora Celje. Program priprav nacionalnih poklicnih kvalifikacij se izvaja glede na potrebe skupine z namenom, da osebe po prestani kazni lažje najdejo zaposlitev.

CILJ

Usposobiti čim več zaprtih oseb za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj.
Zaprtim osebam s tem pomagamo pridobiti nova znanja in certifikat o NPK, s katerim dokazujejo usposobljenost za opravljanje določenega poklica oz. obvladovanje poklicne kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti.

FINANCIRANJE

Izobraževanje/usposabljanje se financira iz operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o NPK, si lahko preberete tukaj.

 

Skip to content