Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

S programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev želi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavljati strokovno usposobljenost in spodbujati profesionalni in strokovni razvoj ter krepiti splošne in specializirane kompetence vsakega strokovnega delavca ter s tem dvigniti kvaliteto in učinkovitost celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev obsega šest različnih sklopov programov,  na Ljudski univerzi Šentjur se vsako leto prijavimo na javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanja za programe profesionalnega uposabljanja, ki so krajše oblike programov kariernega razvoja, namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva. 

Med ponujenimi sedmimi temami, ki jih Svet RS za splošno izobraževanje ponudi kot prednostne, vsako leto izberemo tisto, ki jo lahko povežemo s Slomškovim pedagoških delovanjem in njegovemu prizadevanju za razvoj celostne razvite osebnosti. S pomočjo strokovnjakov naslavljamo kompetence za učinkovito poučevanje in vzgajanje, sodelovanje z delovnim in družbenikm okoljem ter gradimo profesionalni razvoj in organizacijske sposobnosti udeležencev.

Na Ljudski univerzi Šentjur tako že več kot 15 let skrbno pripravljamo Slomškov simpozij, ki je del profesionalnih usposabljanj v sklopu Kataloga stalnih usposabljanj pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Udeleženci programa pridobijo potdilo o udeležbi, ki se upošteva v sistemu napredovanja v pedagoške nazive. Program traja osem pedagoških ur in je ovrednoten z 0,5 točke.

Za prijavo na usposabljanje je potrebna prijava v sistem Katis.

KDO JE ANTON MARTIN SLOMŠEK?
Blaženi Anton Martin Slomšek je imel v življenju več vlog, bolje rečeno poslanstev – bil je narodni buditelj, duhovnik, škof, učitelj in vzgojitelj družin in mladine,
pesnik in pisatelj, predvsem pa velik človek, ki je v našem narodu utrjeval narodno zavest in poglabljal vero.

Če hočeš druge vneti,
moraš sam goreti.

ANTON MARTIN SLOMŠEK
Skip to content