Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Osnovna šola za odrasle

Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki niso končali redne osnovne šole. Udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Pouk pa poteka v dopoldanskem ali popoldanskem času. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. 

Program osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in je za udeležence brezplačen.

POGOJI ZA VPIS
V osnovno šolo za odrasle se lahko vpišete: 
 • če ste opravili osnovnošolsko obveznost, niste pa uspešno končali vseh razredov osnovne šole; 
 • če ste končali osnovno šolo s prilagojenim programom.
Priznajo se vam vse opravljene obveznosti iz predhodnega izobraževanja.
VPISNA DOKUMENTACIJA
Za vpis v program potrebujete:
 • osebni dokument,
 • rojstni list,
 • poročni list,
 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (mlajši od 15 let),
 • spričevalo o končanem razredu osnovne šole ali
  izpis iz evidence zadnjega končanega ali zadnjega obiskovanega razreda.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
 • s šolanjem zaključite, ko uspešno opravite vse obveznostmi za deveti razred
 • prostovoljno lahko opravite tudi nacionalno preverjanje znanja
 • nato lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri

Pridružite se nam!

  Skip to content