Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Ne za šolo,
za življenje se učimo.

SENEKA MLAJŠI

Kdo smo?

Ljudska univerza Šentjur je izobraževalno in informacijsko-svetovalno središče, ki odraslim nudi raznolike možnosti za osebni in karierni razvoj. Smo izvajalci javne službe na področju svetovalne dejavnosti in osnovne šole za odrasle.
Z raznolikimi občinskimi, nacionalnimi in evropskimi projekti pa se trudimo odgovarjati na zahteve tehnoloških in demografskih sprememb, potrebe po znanju za bolj trajnostno življenje in razvoj spretnosti, ki so potrebne na hitro spreminjajočem se trgu dela.
Pri nas boste deležni individualnega pristopa, z dostopnostjo naših storitev pa si prizadevamo za opolnomočenje posameznikov ter k boljši kvaliteti življenja v naši skupnosti.

Kam zremo?

V spodbudnem učnem okolju za izobraževanje odraslih dvigujemo kompetence prebivalcev občin Šentjur in Dobje
za učinkovit razvoj in dvig izobrazbene strukture ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.
Z našimi programi, znanji in izkušnjami skrbimo, da posameznik stopa v korak s spremembami družbe.

Za kaj se zavzemamo?

Prizadevamo si, da najširši krog posameznikov plemenitimo z znanjem, vključujemo v vseživljenjsko učenje, povezujemo ter razvijamo posameznikovo samostojnost in aktivno delovanje v lokalnem in širšem okolju.

Smerokaz vseh področij delovanja so naše vrednote:

KREATIVNOST

STROKOVNOST

TIMSKO SODELOVANJE

DOSTOPNOST

ODPRTOST

EMPATIČNOST

SPOŠTLJIVOST

LUŠ'na ekipa

Kdo vam pomaga odpirati poti do znanj?

ALENKA TESTANIERE

organizatorica izobraževanja odraslih

SABINA KLANJŠEK

strokovna sodelavka

AURELIA KARINA ZUPANC

organizatorica izobraževanja odraslih

Katalog informacij javnega značaja

javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko najdete s klikom na povezavo
tukaj.

Stopite v stik z nami 🙂

    Skip to content