Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Nacionalna poklicna kvalifikacija vam omogoča priznavanje rezultatov učenja in izkušenj, ki ste jih pridobivali skozi vse življenje, tudi izven formalnega izobraževanja. Tako boste imeli boljše možnosti na trgu dela, bolj boste prilagodljivi v gospodarstvu, program pa tudi povečuje socialno vključenost. Pridobljena listina je prenosljiva v različna delovna okolja in povečuje vašo mobilnost med podjetji, dejavnosti ter v drugih državah Evropske unije.

KAJ JE NPK?
Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje določenega poklica s pridobitvijo certifikata NPK.
Certifikat NPK je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete usposobljenost za opravljanje določenega poklica oziroma
obvladovanje poklicne kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti, ne pridobite pa stopnje ali smeri izobrazbe.
KAKO PRIDOBIM NPK?
Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo različna znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili z delom pri delodajalcih,
s študentskim delom, prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali tečajih in samostojnim učenjem.


Postopek pridobivanja certifikata NPK: 
  1. oddaja vloge za pridobitev NPK,
  2. svetovanje za NPK in sestavljanje zbirne mape
    (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja),
  3. preverjanje in potrjevanje NPK.
KOMU JE NAMENJEN?
  • vsem, ki imate ustrezne delovne izkušnje skladno z želenim katalogom za NPK.
  • vsem, ki ste si v življenju na kakršen koli način pridobili delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence ter si želite, da bi bile te tudi ovrednotene in javno priznane.
  • vsem, ki želite napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program.
KATERI NPK LAHKO PRIDOBIM NA LUŠ?

Pridružite se nam!

    Skip to content