Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti - lokalna točka SVOS

Na Ljudski univerzi Šentjur lahko brezplačno ocenite svoje spretnosti s spletnim vprašalnikom. Če poznamo svoje razvite spretnosti in močna področja, jih lažje nadgrajujemo in posledično načrtujemo svojo karierno pot ter se spopadamo z izzivi sodobnega časa.

KAJ JE SVOS?
SVOS je brezplačni spletni diagnostični inštrument namenjen individualnemu ocenjevanju lastnih spretnosti in je primeren za odrasle vseh starosti.
ZAKAJ SE ODLOČITI ZA REŠEVANJE?
S vprašalnikom pridobite veljavne in zanesljive rezultate o vaših ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju,
ki vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ali pri spremembi poklicne poti, saj boste dobili vpogled v: 
 • oceno svojih kognitivnih in nekognitivnih spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, poklicni interesi),
 • svoje spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih.
KAKO JE SESTAVLJEN VPRAŠALNIK SVOS?
SVOS sestavljajo:
 • matematične in besedilne naloge,
 • naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologij, vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju,
 • vašo oceno o rabi spretnosti v delovnem okolju in vsakdanjem življenju.
KAKO POTEKA REŠEVANJE?
Za dostop do spletnega vprašalnika SVOS potrebujete žeton, ki ga dobite pri nas.
Za več
informacij in pridobitev žetona se obrnite na naši svetovalki v svetovalnem središču.
Naloge in njihova zahtevnost se sproti prilagajajo glede na posameznikovo reševanje nalog.
Takoj, ko končate z reševanjem, dobite rezultate, ki so tajni in anonimni.
KAJ MI POVEJO REZULTATI?
Po koncu reševanja vas čaka zanimiva informacija o tem, kako uspešni ste bili v primerjavi z drugimi odraslimi iste starosti,
podobnega poklica ter izobrazbe v Sloveniji in v tujini ter opis vaših spretnosti, kjer boste podrobneje spoznali: 
 • svoje potenciale in talente,
 • katere spretnosti lahko še izboljšate,
 • ali se vaši interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo,
 • vašo stopnjo pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere,
 • vaš življenjski slog. 
LUŠ VAM OMOGOČA
Na Ljudski univerzi Šentjur, ki deluje kot lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS vam omogočamo:
 • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
 • miren prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
 • podporo med in po reševanju,
 • razlago pridobljenih rezultatov, 
 • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

Več o vprašalniku SVOS si preberite tukaj.

Lokalna točka SVOS je povezana z nacionalno točko, ki deluje pri Andragoškem centru Slovenije. Ocenjevanje spretnosti odraslih je v Sloveniji del nacionalnega razvojnega projekta ESS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, ki ga v letih 2016-2022 izvaja Andragoški center Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izvedbo individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Skip to content