Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

KORAK - Center za razvoj kadrov

Leta 2016 se je povezalo 16 ljudskih univerz in skupaj oblikovalo Poslovni model Korak z namenom pomagati podjetjem pri razvoju svojih zaposlenih. Podjetjem tako nudimo podporo skozi celoten proces razvoja kadrov:
od prepoznavanja potreb zaposlenih, načrtovanja in izvedbe različnih dejavnosti do spremljanja učinkov. 

En izmed Centrov za razvoj kadrov je tudi na Ljudski univerzi Šentjur in za vas izvajamo:

IZOBRAŽEVANJA
Skupna izobraževanja s področja razvoja kadrov za vaše zaposlene so prilagojena vašemu podjetju in upoštevajo izkušnje in potrebe udeležencev ter pokrivajo vsebine z naslednjih področji: motivacija, trženje, prodaja, zdravje na delovnem mestu, komunikacija, vodenje, osebni razvoj, timsko delo, prenos znanja, mentorstvo, organizacija in načrtovanje.
STORITIVE
Kadrovske in organizacijske storitve so namenjena podpori vašemu podjetju in zaposlenim ter vključujejo: svetovanje, strategijo razvoja kadrov, vzpostavitev mentorskega sistema v podjetjih, merjenje temeljnih kompetenc zaposlenih, ugotavljanje motivacijskih faktorjev zaposlenih in načrtovanje letnih izobraževanj ter usposabljanj.

Več informacij in ponudbo izobraževanj najdete na spletni strani korak-kadri.si.

 

Skip to content