Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Tečaj slovenščine

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

KOMU JE NAMENJEN?
Brezplačen javno veljavni program učenja slovenščine in slovenske kulture Začetna integracija priseljencev, ki ga sofinancirata  Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) je namenjen tujcem, državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika.
KAKO SE PRIDRUŽIM?
  1. Na upravni enoti, kjer ste prijavljeni, pridobite potrdilo o pravici do obiskovanja programa.
  2. Prinesete nam ga osebno na Mestni trg 5 ali nam pošljete na info@lusentjur.si.
  3. Izpolnite prijavnico in nam jo prinesite ali pošljite.
  4. Ko oblikujemo skupino, vas bomo kontaktirali.
KAKO POTEKA TEČAJ?
Tečaj poteka v skupini do 15 udeležencev, zato skušamo oblikovati čim bolj homogene skupine. Termin tečaja je prilagojen večini udeležencev in predavateljici.
Tečaj je razdeljen na: 
  • Začetni program ZIP (60 ur), ki je namenjen popolnim začetnikom, odraslim priseljencem, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.
  • Nadaljevalni program ZIP (120 ur) namenjen tistim, ki so uspešno zaključili začetni modul ZIP oziroma 60-urni tečaj slovenskega jezika.
Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.
KAJ PA IZPIT?
Če izpolnjujete pogoj 80% prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosite za potrdilo za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2/B1). Izpit lahko opravite na Ljudski univerzi Celje, UPI Ljudski univerzi Žalec ali na Ljudski univerzi Rogaška Slatina. Ko boste uspešno prestali izpit, boste prejeli potrdilo o znanju slovenskega jezika na izbrani ravni.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE

KOMU JE NAMENJEN?
Tečaj slovenskega jezika je namenjen vsem, ki bi se radi naučili slovenščino kot drugi ali tuj jezik in niso upravičeni do brezplačnega programa Začetna integracija priseljencev.
KAKO SE PRIDRUŽIM?
Kontaktirajte nas ali izpolnite prijavnico in čim prej bomo poskušali najti termin za vas.
KAKO POTEKA TEČAJ?
Tečaji slovenskega jezika večinoma potekajo v manjših skupinah in so bolj individualizirani, poskušamo se prilagoditi vsem tečajnikom glede njihovega predznanja in maternega jezika, skupaj s predavatelji pa poskušamo najti termin, ki ustreza vsem tečajnikom.
KAJ PA IZPIT?
Po končanem tečaju, se lahko prijavite na izpit iz znanja slovenskega jezika na Ljudski univerzi Celje, UPI Ljudski univerzi Žalec ali na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, ki stane 147,97€. Po uspešno opravljenem izpitu, pridobite certifikat o znanju slovenščine na izbrani ravni.  

Pridružite se nam!

Skip to content