Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Tečaj nemščine

KAKO SE LAHKO UČIM?

V skupini

Individualno

Samostojno

KATERA RAVEN JE PRIMERNA ZAME?

OSNOVNA

Tečaji na osnovni ravni so namenjeni učenju sporazumevanja v vsakdanjih situacijah in razumevanju nestrokovnih in preprostih strokovnih besedil, spoznali boste strukture časov ter se naučiti napisati preprosta sporočila, izraziti svoje želje, predstaviti svoje življenje, opisati dogodke in videz.

NADALJEVALNA

Tečaji na nadaljevalni ravni so namenjeni vsem, ki že imate opravljen vsaj osnovni tečaj jezika oziroma imate že dovolj predznanja. Na nadaljevalnem tečaju boste razširili besedišče in usvojili zahtevnejše slovnične strukture. Naučili se boste tekoče sporazumevati v vsakdanjih situacijah, v pogovor vključiti tudi nepripravljeni ter napisati kompleksnejša sporočila.

KONVERZACIJSKA

Konverzacijski tečaji temeljijo na komunikaciji in diskusiji. Uporaba jezika v pogovoru je ključna, da se znebimo jezikovnih in drugih barjer, povečamo samozavest pri govorjenju, hkrati pa pilimo slovnične strukture in širimo besedni zaklad. Na konverzacijskem tečaju je poudarek na diskusiji aktualnih tematik (družbene, politične, kulturne, naravovarstvene), zato je primeren za tiste, ki imate dober nivo jezika - nivo B2.

KAKO DOLGO TRAJA TEČAJ?

člani UTŽO

20PEDAGOŠKIH UR

tržni tečaj

30/60pedagoških ur

mladi prevzemniki kmetij

50pedagoških UR

PRILAGOJENI ZA VAS

Individualni tečaji so popolnoma prilagojeni vašemu predhodnemu znanju in vašim željam, o katerih se predhodno pogovorimo.

PRIJETNI PREDAVATELJI

Tečaje za vas izvajajo strokovno usposobljeni in izkušeni predavatelji z različnimi metodami dela.

STROKOVNO SVETOVANJE

Pred, med in po zaključku tečaja vam nudimo strokovno svetovanje, kjer se pogovorimo o vaših željah in ciljih.

SAMOSTOJNO UČENJE

V primeru, da se odločite za učenje v našem Središču za samostojno učenje, vam pri tem nudimo pomoč in svetovanje.

Pridružite se nam!

Znanje jezikov so
vrata v modrost.

ROGER BACON
Skip to content