Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče, ki se nahaja na spletnem naslovu www.lusentjur.si.V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) – v nadaljevanju: ZDSMA, želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

Funkcije dostopnosti

Na spletnem mestu je posebno orodje, to je Orodje za dostopnost, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Ta se prikaže ob kliku na modro ikono v zgornjem levem kotu. Za zagotavljanje dostopnosti so bile uporabniku zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave,
 • prilagajanje barvnih kontrastov,
 • prilagajanje svetlosti ozadja,
 • prikaz barv v sivinah ali negativu, 
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu,
 • nastavitve, da so vse povezave podčrtane,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Vseeno pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način,  tako da nam v takšnem primeru pišete po pošti ali preko e-pošte.

Povratne in kontaktne informacije 

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili ZDSMA in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko sporočite po telefonu ali pošljete po navadni ali elektronski pošti na:

Razvoja agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5
3230 Šentjur

03 747 16 70
info@lusentjur.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom ZDSMA ali, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena in objavljena  dne 29. 8. 2023 na podlagi samoocene.

Skip to content