Ljudska univerza Šentjur

Kliknite "Enter", da začnete z iskanjem.

BREZPLAČNI izobraževalni programi za odrasle

1. 9. 2024 - 31. 12. 2024
0.00 - 0.00
Ljudska univerza Šentjur

Ljudska univerza Šentjur kot partner Ljudske univerze Celje sodeluje v projektu Temeljne kompetence 2023-2029. Projekt je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V okviru projekta izvajamo brezplačna izobraževanja za odrasle.*

CILJA SKUPINA*
Prednost pri vključevanju imajo:

 • nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje 4. stopnja izobrazbe in nižje),
 • aktivni državljani stari 55 let in več,
 • zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora,
 • tujci.

PROGRAMI
V letu 2024 bomo izvajali naslednje programe:

Javno veljavni programi:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost: Izzivi podeželja in Beremo in pišemo skupaj (100 ur)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik (180 ur)
 • Digitalna pismenost za odrasle (100 ur)

Neformalni izobraževalni programi:

 • Sporazumevanje v tujih jezikih (40 ur) – POLNO 
 • Pridobivanje digitalnih kompetenc (40 ur) – POLNO 
 • Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti (40 ur) – POLNO 
 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku (40 ur)

Za več informacij smo vam na voljo na (03) 747 16 70 ali po e-pošti info@lusentjur.si

           

Sabina Zupan, univ. dipl. prof. teol. in umet. zgod.: Ikonografska sporočila marijanskih upodobitev
Skip to content