Domov > Dejavnosti LU ŠENTJUR

SOCIO - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je skupaj s partnerji: Mladinski center Dravinjske doline, Razvojna agencija Kozjansko in Ljudska univerza Rogaška Slatina, uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Celotna vrednost projekta Socio – večgeneracijski center znaša 875.000€, od tega 575.000€ prispevata ministrstvo ter Evropski socialni sklad.
Program ne deluje le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se izvajajo tudi pri partnerjih projekta in na terenu, zato so ga poleg Mestne občine Celje podprle tudi občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Dobje, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Zreče.

Projekt je torej namenjen najbolj ranljivim skupinam v družbi, to so posamezniki ali družine v stiskah, ljudje, ki so socialno izključeni, stigmatizirani, imajo težave pri navezovanju stikov. Cilji pa so povečanje njihove socialne izključenosti, samozavesti, povezovanja v družbi, vseživljenjskem učenju in izboljšanju življenjske situacije. Poleg Ljudske univerze Šentjur sta partnerja Javnega zavoda Socio iz Celja še Mladinski center Dravinjske doline in Ljudska univerza Rogaška Slatina. brezposelni, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, ljudje, ki tvegajo socialno izključenost. Vse aktivnosti bodo brezplačne. Otvoritve se je udeležila tudi ministrica Anja Kopač Mrak.

Na Ljudski univerzi Šentjur  v okviru projekta uporabnikom v Šentjurju nudimo širok nabor različnih izobraževanj. Nekaj jih bodo izvedli tudi v Varstveno delovnem centru v Šentjur, pridružena organizacija je še Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur. Vsebine bodo zelo raznolike, nekatere uporabniki šentjurske ljudske univerze že dobro poznajo, nekatere prinašajo novosti. Tako se obetajo delavnice za učinkovit nastop na trgu dela, treningi asertivnosti, motivacijske delavnice, delavnice socialnega podjetništva, komunikacijski treningi, računalniško in finančno opismenjevanje, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice zdravega življenja in učna pomoč otrokom. Obetamo si tudi dobro sodelovanje in izmenjavo izkušenj s partnerji, v okviru celjskega centra Socio pa planirajo še nabavo vozila, s katerim bi uporabnikom iz celotne regije omogočili mobilnost in dostopnost čim več uporabnikom, posebno še tistim, ki do želenih točk projektnih aktivnosti iz različnih razlogov ne morejo dostopati.

 

 

 

 

 


 

HITRE POVEZAVE

» Kontakt
» Zaposleni
» Vizitka
» Galerija

ZUNANJE POVEZAVE

» Občina Šentjur
» Razvojna agencija Kozjansko
» Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
» Ministrstvo za izobraževanje RS
» Andragoški center Slovenije
» Zavod RS za zaposlovanje

Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5
3230 Šentjur

T: 03 / 747 16 70
F: 03 / 747 16 74
G: 031 718 261
E: info@lusentjur.si