Domov > Dejavnosti LU ŠENTJUR

Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Program ZIP je javno veljavni program učenja slovenščine, slovenske kulture, zgodovine in družbe. Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. Program sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
 
Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev slovenščine?

Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

  • ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje;
  • ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta;
  • družinskim članom državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine;
  • državljanom tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali držav-ljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.
V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili.
 
Obveznosti udeležencev:
Potrebna je vsaj 80-odstotna udeležba na programu in opravljene obveznosti po programu. Udeleženci prejmejo javno veljavno potrdilo in so upravičeni do brezplačnega izpita iz slo-venščine na osnovni ravni.
 
Kako se lahko prijavite?
Na upravni enoti pridobite potrdilo o pravici do obiskovanja programa ter nam ga prinesete osebno ali pošljete po pošti.
 
Opravljanje izpita:
Izpit lahko opravite na UPI Ljudski univerzi Žalec ali na Ljudski univerzi Rogaška Slatina in je za udeležence programa ZIP brezplačen.

Povezave:
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik: http://centerslo.si/izpiti/
Ministrstvo za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/
Informacije za tujce: http://www.infotujci.si/

 

 

 

 

 


 

HITRE POVEZAVE

» Kontakt
» Zaposleni
» Vizitka
» Galerija

ZUNANJE POVEZAVE

» Občina Šentjur
» Razvojna agencija Kozjansko
» Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
» Ministrstvo za izobraževanje RS
» Andragoški center Slovenije
» Zavod RS za zaposlovanje

Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5
3230 Šentjur

T: 03 / 747 16 70
F: 03 / 747 16 74
G: 031 718 261
E: info@lusentjur.si