Domov > Dejavnosti LU ŠENTJUR

Osnovna šola za odrasle

Osnovna šola za odrasle in mladostnike je namenjena vsem, ki iz različnih vzrokov niso končali redne osnovne šole. Udeleženci v enem šolskem letu zaključijo dva razreda. Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol. Pouk poteka v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Program osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence BREZPLAČEN!
 
Pogoji za vpis v program:
V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal vseh razredov osnovne šole. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so končali osno-vno šolo s prilagojenim programom.

Vpisna dokumentacija:

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (mlajši od 15 let),
  • spričevalo o končanem razredu osnovne šole ali izpis iz evidence zadnjega končanega ali zadnjega obiskovanega razreda.

Kako bom zaključil/a šolanje?
Šolanje se zaključi z opravljenimi obveznostmi ob zaključku devetega razreda. Odrasli, vpisani v program osnovne šole za odrasle, prostovoljno opravljajo nacionalno preverjanje znanja.

Po zaključku osnovne šole lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri.

 

 

 

 

 


 

HITRE POVEZAVE

» Kontakt
» Zaposleni
» Vizitka
» Galerija

ZUNANJE POVEZAVE

» Občina Šentjur
» Razvojna agencija Kozjansko
» Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
» Ministrstvo za izobraževanje RS
» Andragoški center Slovenije
» Zavod RS za zaposlovanje

Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5
3230 Šentjur

T: 03 / 747 16 70
F: 03 / 747 16 74
G: 031 718 261
E: info@lusentjur.si